Yhteistyössä

 
 

opetus- ja kulttuuriministeriö

KEHU-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Se on osa valtakunnallista opettajankoulutuksen kehittämishanketta, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista 2017-2019. 

Avaa linkki
 

helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta

KEHU on osa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen  tiedekunnan ”Kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja uutta luovaa opettajien osaamista rakentamassa”
-hankekokonaisuutta. Hanketta kontribuoi varadekaani, professori Kristiina Kumpulainen.

Avaa linkki
 

Jyväskylän yliopisto,
Kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

KEHU tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Alkuportaat-tutkimushankkeen kanssa. Alkuportaat-seurantatutkimuksessa 
on tutkittu oppilaiden oppimista ja motivaatiota sekä koulussa että kotona. Tavoitteena on ollut kehittää opettajien ja vanhempien yhteistyötä, sekä kehittää keinoja auttaa oppilaita, joilla on haasteita oppimisessa tai heikko koulumotivaatio.  

Avaa linkki
 

Kuopion ja Espoon opetustoimet 

KEHU-hankkeen täydennyskoulutuspilotoinnit toteutetaan yhteistyössä Kuopion ja Espoon kaupunkien opetustoimien kanssa. 

Avaa linkki

 

 

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 

KEHU-hankkeen peruskoulutuksenvaiheen pilotoinnit toteutetaan opetusharjoittelujen yhteydessä Viikin normaalikoulussa. 

Avaa linkki


 

Tukholman yliopisto, Ruotsi 

KEHU-hankkeen kansainvälinen koulutuspilotointi toteutetaan yhteistyössä Tukholman yliopiston opettajankoulutuksen kanssa. 


 

Zagrebin yliopisto, Kroatia 

KEHU-hankkeen toinen kansainvälinen koulutuspilotointi toteutetaan yhteistyössä Zagrebin yliopiston erityisopettajankoulutuksen kanssa. 


 

Muut yhteistyökumppanit

Helsingin yliopiston psykologian-, viestintätieteiden-, lääketieteellisen- ja teologisen tiedekunnat, Aalto yliopisto ja Taideyliopiston teatterikorkeakoulu.